Do tega trenutka smo prejeli

8127

glasov podpore v papirnati obliki in preko obrazca na tej strani

Simulacija vpliva trga na zdravstveno zavarovanje

Objavljamo članek dr. Matjaža Hanžka iz leta 1999, v katerem je pravilno napovedal gibanja in trende na trgu zdravstvenih zavarovanj


Javno zdravstvo 1. Izhodišče:
100% prebivalk
100% denarja
100% bolezni
Privatno zdravstvo
90 2. korak
Delitev prebivalk
10
75 3. korak
Delitev denarja
25
95 4. korak
Neenakost obolevanja
5
80 5. korak
Finančna pokritost zdravstvenih stroškov
500

 

Stalno pomanjkanje denarja Stalni presežek denarja
80% pokritost 500% pokritost
  • Zmanjševanje zajamčenega zdravstvenega varstva
  • Nižje plače zaposlenih
  • Izključitev ljudi, ki ne morejo plačati
  • Nepotrebno zdravljenje
  • Estetski posegi za zdr. denar
  • Delitev profita = odliv denarja iz zdravstva


Vpliv trga na socialne servise

V Sloveniji je s tranzicijo in večjo vlogo trga nastal tudi zdelo močan pritisk na uvajanje trga in privatizacije v delovanje družbenih dejavnosti, kot so zdravstvo, šolstvo ipd. Največji pritiski po privatizaciji in uvajanju trga so v zdravstvz, ki je bilo do začetka devetdesetih izključno javno. Z novim Zakonom o zdravstvenem varstvu je bila dana možnost delovanja tudi privatnemu sektorju, ki sedaj pokriva približno desetino programa. Zdravstveno zavarovanje pa je še naprej javno in neprofitno. Obstajajo pa močni interesi po privatiziranju zdravstvene zavarovalnice. Mnenja o koristnosti ali škodljivosti privatizacije si zelo nasprotujejo. Zagovornice privatizacije in uvajanja tržnih zakonitosti v zdravstveno zavarovanje in zdravstvo trdijo, da bo le tako možno racionalizirati in poceniti zdravstvo, nasprotnice pa, da to pomeni le drobitev finančnih sredstev, večje stroške delovanja zavarovalnic in prevlado finančnih interesov lastnic nad zdravstvenimi interesi državljank. Pričujoča simulacija vplivov tržnih mehanizmov v zdravstvu je le shematska in rezultati v realnosti zanesljivo ne bi bili taki, kot so prikazani tu. Vsekakor pa ta simulacija nakazuje smeri razvoja in nekatere probleme uvajanja trga v socialne servise, katerih glavni namen je ravno odpravljanje ali omilitev negativnih stranskih vplivov delovanja trga.


1. Izhodišče

Javno zdravstvo in javne neprofitne zavarovalnice, ki temeljijo na solidarnosti, pokrivajo celotno prebivalstvo in ves zdravstvu namenjen denar ne oziraje se na socialno-ekonomski status plačnice ali bolnice, njen spol, starost ali zdravstveno stanje.


2. Korak – delitev prebivalk

Predpostavljamo uvedbo profitno delujoče zdravstvene zavarovalnice, ki bi zajela le 10% prebivalstva. Ker se to zdi malo in brez pomembnejšega vpliva na javno zdravstvo, ni kakšnih resnih neideoloških strokovnih zadržkov za to.


3. Korak – delitev denarja

Ker je osnovno izhodišče delovanja zasebne zavarovalnice dobiček, bo kljub zakonskim zadržkom le-ta našla načine, da bo delovala brez izgube in sprejemala manj rizične skupine ljudi: to pa so predvsem bogatejše. In ker zgornja desetina ljudi v Sloveniji prejme nekaj več kot četrtino vseh dohodkov, bo ta zavarovalnica ob isti prispevni stopnji zbrala četrtino vsega denarja za zdravstvo. Javnemu sektorju bo tako ostalo le 75% denarja.


4. Korak – neenakost obolevanja

Vse raziskave o socialno-ekonomskih vplivih na zdravje dokazujejo, da višji sloji oziroma bogatejši ljudje obolevajo manj kot revnejši, so tudi bolezni in s tem tudi potrebe po zdravljenju neenakomerno porazdeljene. Revnejše so še pogosteje izpostavljene kroničnim boleznim. Za to simulacijo upoštevamo odnos 1:2 – bogatejša desetina tako potrebuje le polovico zdravstvenih uslu v primerjavi z ostalimi. Tako naj bi privatna zavarovalnica pokrivala le 5% bolezni, javna pa 95%.


5. Korak – finančna pokritost zdravstvenih stroškov

Takšna porazdelitev ljudi, bolezni in denarja povzroči, da je v privatnem zdravstvu vsaka bolezen pokrita 500%, v javnem pa manj kot 80%.


6. Zaključek

Čeprav se ni spremenila prispevna stopnja za zdravstvo, povzroči uvedba privatne zavarovalnice, da bo javno zdravstvo še bolj občutilo pomanjkanje denarja, privatno pa bo imelo probleme s presežki. To pa v javnem zdravstvu pomeni še večje pritiske na zmanjševanje zajamčenih programov ali celo izključevanje marginalnih skupin prebivalk iz sistema zdravstvenega varstva, v privatnem zdravstvu, ki bi se praviloma vezal na privatno zavarovalnico, pa preko delitve dobičkov odliv denarja iz zdravstva.


Vir:
Poročilo o človekovem razvoju - Slovenija 1999

10. marec 2014|dr. Matjaž Hanžek|ČlankiSe strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!

Zadnje objave


Čigav fevd je zdravstvo?
26.1.2016, Obvestila - V zadnjem letu se je v slovenskem prostoru zaostrila retorika med zagovorniki neoliberalnega pristopa preoblikovanja javnega zdravstvenega sistema, ki ga predstavljajo predvsem vodstva zdravniških organizacij v povezavi s kapitalskimi interesi zavarovalniških lobijev in proizvajalci oziroma...

Voščilo
24.12.2014, Obvestila - Prijetne praznike, sreče, zdravja, zadovoljstva in uspehov v prihajajočem letu 2015 voščimo vsem članicam in članom ter somišljenikom na skupni poti pri varovanju človekovih pravic in vrednot ter iskanju rešitev za lepši in prijaznejši jutri.

24.6.2014 - Okrogla miza o javnem zdravstvu v Kranju
16.6.2014, Obvestila - Inštitut za delavske študije skupaj z Mestno knjižnico Kranj vabi na okroglo mizo o javnem zdravstvu, ki bo potekala v torek, 24. junija 2014, z začetkom ob 19. uri v prostorih Mestne knjižnice Kranj na Gregorčičevi ulici 1.

Moralna vizija je en temeljnih kamnov družbene prenove za zdravo družbo
15.6.2014, Iz medijev - Ko sem pred kratkim poslušal tri nekdanje ministre za zdravje in direktorja ZZZS, kako so razpravljali o krizi v zdravstvenem sistemu (ZS), sem dobil odgovor, zakaj je ZS v popolni krizi. Preprosto povedano je izvir vzrokov za krizo kader, ki smo ga imeli, žal ga še vedno imamo, na vrhu...

STOP Vzajemni: jaz zate, Vzajemna zase
15.6.2014, Obvestila - 24, 3 milijonov evrov našega denarja, denarja zavarovancev, ki vsak mesec plačujemo Vzajemni, danes leži v zakladnici Vzajemne. Milijone, ki so se nabrali z našim denarjem, želi uprava Vzajemne spraviti v svoje »zlate rezerve«. Pozivamo naše zastopnike Vzajemne, da glasujejo PROTI...