Do tega trenutka smo prejeli

8127

glasov podpore v papirnati obliki in preko obrazca na tej strani

DSD podpira Peticijo za ohranitev javnega zdravstva

DSD ne sprejema razmer, v katerih uresničevanje zdravstvenih pravic ni več zagotovljeno v okviru obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja, pač pa je vedno bolj odvisno od možnosti posameznika, da z dodatnimi plačili, v okviru zasebnega dela in delovanja specialističnih ambulant, doseže pravočasno obravnavo ali storitev.


V DSD smo prepričani, da so dolge čakalne dobe pogosto umetno nastale, da bi se ne zmanjšalo povpraševanje v popoldanskih zasebnih ordinacijah specialistov – SP - jev, ki so sicer redno zaposleni v javnih zavodih.

DSD zato terja in zagovarja ohranitev javnega zdravstva na način, da bodo sredstva zagotovljena v okviru solidarnega plačevanja vseh prispevkov in v obsegu, ki bo zagotavljal pravočasno in strokovno obravnavo bolnikov, ne glede na njihov materialni položaj, ki se za večino vseh itak poslabšuje.

Javno zdravstvo je potrebno povsem ločiti od zasebnega, ukiniti možnost dvojnosti statusa zdravnikov in zagotoviti ustrezen nadzor spoštovanja zakonodaje in pravil, ki naj zagotavljajo nemoteno in neprofitno delovanje zdravstva v državi.

DSD nasprotuje zdravstveni reformi, ki bi zmanjševala obseg z zdravstvenim zavarovanjem zagotovljenih pravic na eni ter povečala možnost nepreglednega zaslužkarstva znotraj razraščanja zasebništva, kjer ugaša javni interes, na drugi strani.

Ohraniti moramo javne zdravstvene zavode in zdravstvene domove, saj se je privatizacija pokazala kot škodljiva, saj zdravstvene pravice ne morejo biti tržno blago in možnost za dobiček, zato je danes in dolgoročno v zdravstvu nesprejemljiva. Zasebno delo v zdravstveni mreži naj bo dopustno le tam, kjer ni mogoče zagotoviti javne službe.

Nesolidarno zbiranje sredstev v okviru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je potrebno ukiniti, enak obseg sredstev pa zagotoviti z solidarnim plačevanjem dodatnega prispevka iz neto prejemkov v odstotkih. Nesprejemljivo je, da se del neporabljenih sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, s pristankom države, preliva v korist zdravstvenih zavarovalnic in visoke nagrade tamkajšnjih predragih upravljavcev zdravstvenega denarja.

Ne nazadnje, DSD podpira zahteve zaposlenih v zdravstvu po dostojnem plačilu za njihovo delo, ki bi povečalo storilnost in odvračalo apetite po dodatnem zaslužku v okviru zakonite ali nezakonite privatne prakse ter korupcije.


15. april 2014|Violeta Tomič, DSD|ObvestilaSe strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!

Zadnje objave


Čigav fevd je zdravstvo?
26.1.2016, Obvestila - V zadnjem letu se je v slovenskem prostoru zaostrila retorika med zagovorniki neoliberalnega pristopa preoblikovanja javnega zdravstvenega sistema, ki ga predstavljajo predvsem vodstva zdravniških organizacij v povezavi s kapitalskimi interesi zavarovalniških lobijev in proizvajalci oziroma...

Voščilo
24.12.2014, Obvestila - Prijetne praznike, sreče, zdravja, zadovoljstva in uspehov v prihajajočem letu 2015 voščimo vsem članicam in članom ter somišljenikom na skupni poti pri varovanju človekovih pravic in vrednot ter iskanju rešitev za lepši in prijaznejši jutri.

24.6.2014 - Okrogla miza o javnem zdravstvu v Kranju
16.6.2014, Obvestila - Inštitut za delavske študije skupaj z Mestno knjižnico Kranj vabi na okroglo mizo o javnem zdravstvu, ki bo potekala v torek, 24. junija 2014, z začetkom ob 19. uri v prostorih Mestne knjižnice Kranj na Gregorčičevi ulici 1.

Moralna vizija je en temeljnih kamnov družbene prenove za zdravo družbo
15.6.2014, Iz medijev - Ko sem pred kratkim poslušal tri nekdanje ministre za zdravje in direktorja ZZZS, kako so razpravljali o krizi v zdravstvenem sistemu (ZS), sem dobil odgovor, zakaj je ZS v popolni krizi. Preprosto povedano je izvir vzrokov za krizo kader, ki smo ga imeli, žal ga še vedno imamo, na vrhu...

STOP Vzajemni: jaz zate, Vzajemna zase
15.6.2014, Obvestila - 24, 3 milijonov evrov našega denarja, denarja zavarovancev, ki vsak mesec plačujemo Vzajemni, danes leži v zakladnici Vzajemne. Milijone, ki so se nabrali z našim denarjem, želi uprava Vzajemne spraviti v svoje »zlate rezerve«. Pozivamo naše zastopnike Vzajemne, da glasujejo PROTI...