Do tega trenutka smo prejeli

8126

glasov podpore v papirnati obliki in preko obrazca na tej strani

Sindikat upokojencev Slovenije

SUS

Upokojenci smo proti spremembam zdravstvenega sistema, v katerem bo zdravje dobrina le za bogate, premožne


V sindikatu upokojencev /SUS/ ZSSS se aktivno vključujemo v podpisovanje peticije za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, ker hočemo državo:

  • v kateri bo politika poskrbela, da bo zdravje prebivalstva cilj vseh državnih politik, da bodo preventiva in ukrepi za varovanje zdravja  dobili pomembno mesto;
  • v kateri bo politika poskrbela, da bodo vsi prispevali v zdravstveno blagajno na podlagi prejemkov iz dela in kapitala;
  • v kateri bodo vsi prebivalci imeli dostopno, kakovostno, varno javno zdravstvo;
  • v kateri ne  bo potrebno plačevati oz. doplačevati za zdravstvene storitve, na račun česar bi zavarovalnice kovale dobičke;
  • v kateri javni zdravstveni zavodi ne bodo podjetja s korporativnim upravljanjem in s ciljem uvstvarjanja dobička.


Zdravstvene organizacije in še kdo ponujajo spremembe zdravstvenega sistema, ki pomenijo zmanjševanje obsega pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pomenijo  privatizacijo in komericializajo zdravstva.

Predlagajo nam, da bi košarico zdravstvenih pravic delili na več košaric, kjer bi se morali za pravice iz druge košarice zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah. Torej bomo še več denarja morali prepuščati zavarovalnicam za kopičenje njihovih dobičkov. Pa to še ni vse. Če bomo potrebovali pravice iz druge košarice, bomo za te morali plačati zdravniku in nato to plačilo refundirati pri zavarovalnici. Ob teh predlogih pa zdravniki predlagajo rešitve za svoj status, izvzetje iz kolektivnih pogodb za javni sektor, predlagajo podjetizacijo zdravstvenih zavodov, predlagajo financiranje razvoja javnih zdravstvenih zavodov z zasebnih kapitalom?

Drugi predlogi gredo v smeri, da  prevzamejo izvajanje obveznega zdravstvenega sistema vsem zavarovalnice, ki to želijo. Torej naj se še iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja bogatijo zasebne zavarovalnice.

Kako si predlagajo ustvarjalci takšnih rešitev, da bodo slovenski upokojenci, katerih večina prejema pokojnino v povprečju 600 evrov,  še lahko obiskala zdravnika?  Kako bodo deležni zdravstvenega varstva prebivaci države, v kateri že skoraj 400.000 prebivalcev  živi na robu preživetja?

Vsi se strinjamo, da je v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja premalo denarja za vedno večje potrebe.   Kako priti do dodatnih sredstev? Že velikokrat smo predlagali, da se naj pravično porazdeli breme na vse prejemke tako iz dela kot iz kapitala. Predlagali smo obdavčitev nezdrave hrane, pijač. Ne, nosilci kapitala to vse zavračajo, češ da bodo zaradi tega propadli. Kljub številnim raziskavam, ugotovitvam, kako so nekatera živila škodljiva za zdravje, njim to ni mar. Vidijo le sebe, zdravje prebivalstva  ni njihova skrb, za družbeno odgovornost podjetij še niso slišali. Politika ne zmore presekati takšnega stanja, politika ne zmore ali noče predlagati rešitev, ki bi pomenile izboljšanja zdravja prebivalstva, ki bi pomenile, zmanjševanje neenakosti v zdravju, ki  je temelj  družbenega in ekonomskega razvoja.

Z varčevalnimi programi države so se sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje pomembno znižala, istočasno pa rastejo dobički v zavarovalnicah, ki se ukvarjajo z dopolnim zdravstvenim zavarovanjem.  Po sprejetih zakonskih spremembah v  parlamentu, bi morale zavarovalnice 50% dobičkov nameniti za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Priznati moramo, da je zakonska dikcija čudna. Pravilno bi bilo, da se dobički namenijo za obvezno zdravstveno zavarovanje. No, če bi bila volja, bi lahko to zagato rešili. Ne, g. direktor Vzajemne takšne predloge imenuje neresne.  Neresni smo, ker želimo, da se denar zavarovancev, ki ga namenjajo za zdravstvene storitve uporablja smotrno, namensko. Ne pa, da vodstvo Vzajemne  igra vlogo dobrodelne organizacije s tujim denarjem.  To očitno podpira tako politika kot nadzorne institucije, saj imajo prav gotovo kakšne namene s temi sredstvi.  Nikomur ni mar, da se čakalne dobe daljšajo, da predlagajo koncesionarji v osnovnem zdravstvenem varstvu, da ljudje zbirajo denar za delovanje ambulante  in podobno.

Prebivalke, prebivalci Slovenije moramo sami poskrbeti za sprememe, za odpravo vseh navedenih in drugih anomalij, moramo sami poskrbeti za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, sistema v katerem nas ne bo skrbelo, ali bomo imeli zagotovljene zdravstvene pravice.


◀ Nazaj na seznam
Se strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!