Do tega trenutka smo prejeli

8126

glasov podpore v papirnati obliki in preko obrazca na tej strani

Kdo smo

koalicija

Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema je prostovoljna zveza družbenih skupin, ki se zavedajo, da je naše zdravje dragoceno in da morajo o skrbi za zdravje kot vrednoti, ki je opredeljena z ustavo, odločati ljudje in ne le peščica izbrancev. Nevladne in humanitarne organizacije, sindikati, združenja, gibanja, neparlamentarne stranke in številni posamezniki bomo z demokratičnimi sredstvi, z zbiranjem podpisov in osveščanjem prebivalk in prebivalcev zahtevali od politike okrepitev solidarnega, dostopnega, kakovostnega in uspešnega javnega zdravstvenega sistema , ki bo ljudem zagotavljal izboljševanje, ohranjanje in krepitev njihovega zdravja.

Ne pristajamo na izjave nekaterih elitnih skupin, da je solidarnost preživet pojem. Nasprotno: je vrednota, ki jo moramo ljudje negovati in udejanjati in to še toliko bolj v teh težkih časih v katerih se je znašla Slovenija in tudi Evropa.

Dovolj nam je, da namensko zbrani denar zaradi korupcije in slabega nadzora odteka na zasebne račune in se uporablja za druge namene. Prebivalke in prebivalci to občutimo s slabšo dostopnostjo do zdravstvenih storitev in podaljševanjem čakalnih vrst, kar je za posameznika lahko tudi usodno. Mnogokrat morajo mnogi, ki se znajdejo v stiski in v strahu za svoje zdravje, doplačevati zdravstvene storitve in to pogosto na nelegalen način. Zaradi vedno večje revščine, ki pesti številne ljudi in družine, so mnogi, ki niso finančno zmožni doplačevati zdravstvenih storitev, pahnjeni v še dodatno stisko.

Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema nasprotuje neoliberalnemu diktatu kapitala, ker povečuje razslojevanje ljudi, ustvarja vedno večje neenakosti tudi znotraj zdravstvenega sistema in ljudem jemlje dostojanstvo takrat, ko so najbolj ranljivi: takrat, ko so bolni.

Vse podobno misleče vabimo, da se nam pridružite in prispevate svoj glas za Peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Skupaj smo močnejši!


Priponke

plakat_web.pdf
(710,4kb)

Koalicijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema sestavljamo (v naključnem vrstnem redu):SDZNS

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Delovanje sindikata temelji na načelu enovitosti, samostojnosti, demokratičnosti in javnosti delovanja. S svojimi aktivnostmi neposredno vplivamo tudi na zagotavljanje visoke ravni zdravstvenega varstva prebivalcev ter njihovo prijetno počutje, bolezni navkljub.PSS

Policijski sindikat Slovenije

Policijski sindikat Slovenije (PSS) združuje preko 5000 članic in članov in je reprezentativen sindikat v MNZ in Policiji. Organiziran je v 22 območnih policijskih sindikatih (OPS), kar pripomore k dostopnosti organizacije članstvu.TRS

Društvo gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS

Društvo gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS ter Stranka za trajnostni razvoj Slovenije - TRS že od nastanka dalje zagovarjata socialno pravičnost in ohranjanje pravic, ki smo si jih morali priboriti v različnih obdobjih. In med te pravice zagotovo sodi pravica do dostopnega in...SUS

Sindikat upokojencev Slovenije

Upokojenci smo proti spremembam zdravstvenega sistema, v katerem bo zdravje dobrina le za bogate, premožneSZSSS

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije je že več kot dvajset let samostojna in prostovoljna organizacija, v katero se vključujejo zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu. Sindikat je član Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.SIJUS

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije

SIJUS vključuje javne uslužbence v javnih zavodih, agencijah, uradih, državni upravi ter društvih in interesnih organizacijah javnega prava.ZPBO

Združenje za pravice bolnih otrok

Združenje za pravice bolnih otrok, ki je bilo ustanovljeno junija 2006, je nevladna organizacija civilne družbe – prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi reševanja strokovnih in socialno-humanitarnih problemov na področju skrbi za otroke...ZDUS

Zveza društev upokojencev Slovenije

Zveza društev upokojencev Slovenije - deluje že od leta 1946 in je po številu članstva (230.000 članov) in društev (preko 500) ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. ZDUS je organiziran na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju.KSJSS

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije združuje sedem reprezentativnih sindikatov, ki imajo člane v javni in državni upravi in javnih zavodih, med drugim v zdravstvu in zdravstveni negi ter socialnem varstvu.Solidarnost

Solidarnost

Solidarnost – za pravično družbo je politična stranka, ustanovljena 14. decembra 2013, ko je izvolila tudi svoje predsedstvo in potrdila kandidatno listo za organe Solidarnosti.IDS

Iniciativa za demokratični socializem

Iniciativa za demokratični socializem se je pridružila Koaliciji za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, ker menimo, da je namen socialne države zagotavljati dostojno življenje in enake možnosti vsem posameznikom in posameznicam. Del javnega dobrega je tudi zdravstvo, ki je ena izmed...ZSSS

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poziva svoje člane in podpornike: "Zdravje ne sme postati privilegij bogatih! Čas je, da vladi in poslancem sporočimo svojo voljo, ki naj jo upoštevajo pri snovanju zdravstvene reforme. Zato podpišimo Peticijo za ohranitev javnega zdravstva!"NFHOS

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) združuje organizacije s podeljenim statusom humanitarne organizacije v Sloveniji. NFHOS je bil ustanovljen leta 2008 z namenom, da bi spodbudil medsebojno povezovanje vseh slovenskih humanitarnih organizacij in tako izboljšal...ZaNas

Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva

Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas je zraslo iz Gibanja za ohranitev javnega zdravstva, v katerem je množica državljanov izražala zaskrbljenost nad rušenjem temeljnih vrednot, usmeritev in ciljev javnega zdravstvenega varstva, ki državo zavezujejo, da svojemu...SZSVS

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije se je 7. decembra 1990 na izredni skupščini odločil za samostojno, nadstrankarsko in stanovsko pot. Odločitev skupščine, da sprejme izziv časa in zahtevo zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu v iskanju svojega prostora in lastne...SDP

Sindikat delavcev v pravosodjuDSD

Demokratična stranka dela

Demokratična stranka dela je bila ustanovljena zato, da bi zaščitila vrednoto dela, delavske pravice in začela nujni boj za pravičnejšo delitev ustvarjenega bogastva. Nezadržno in vedno hujše izkoriščanje zaposlenih na eni strani ter požrešnost lastnikov kapitala in podjetij na drugi,...NSDLU

Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze

NSDLU je samostojna, demokratična, nestrankarska in prostovoljna interesna organizacija.