Do tega trenutka smo prejeli

8126

glasov podpore v papirnati obliki in preko obrazca na tej strani

Združenje za pravice bolnih otrok

ZPBO

Združenje za pravice bolnih otrok, ki je bilo ustanovljeno junija 2006, je nevladna organizacija civilne družbe – prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi reševanja strokovnih in socialno-humanitarnih problemov na področju skrbi za otroke pred, med in po zdravljenju doma in/ali v bolnišnicah.


Želimo pomagati pri izboljšanju pogojev življenja bolnih in/ali hospitaliziranih otrok (starih od 0 do dopolnjenih 18 let starosti).

Združenje opravlja naslednje naloge:

  • spremlja in ocenjuje stanje na področju uveljavljanja pravic bolnih otrok doma in v bolnišnicah z medicinskega in psiho-socialnega vidika, predvsem pa pravice, da imajo ob sebi starše, do bivanja v posebnih oddelkih ločeno od odraslih, do primernega informiranja in možnosti soodločanja o zdravljenju, do nadzora nad bolečino ipd.;
  • pomaga pri organizaciji usposabljanja zdravstvenih delavcev in tako tudi pri širitvi strokovne mreže v Sloveniji v podporo bolnim otrokom in njihovim družinam kot enotam -  med zdravljenjem doma in v bolnišnicah, za razumevanje in sočutnost ter za zadovoljevanje njihovih razvojnih potreb;
  • skrbi,  da  se  za otroke v bolnišnicah razvija najboljša možna oskrba in tako primerni pogoji  za preprečevanje nastanka psihosocialnih motenj kot posledic zdravljenja v bolnišnicah;
  • prizadeva  si, da bi se razvili primerni pogoji  za optimalno zdravljenje ter bivanje in kar najvišjo kvaliteto življenja otrok med zdravljenjem – ne glede na njihovo bolezen, starost ali prizadetost, njihov izvor, socialno ali kulturno okolje, razloge za zdravljenje, obliko ali kraj zdravljenja in ne glede na to, ali se zdravijo v bolnišnici ali ambulantno ali doma;
  • organizira ali pomaga pri organizaciji posvetov, predavanj, seminarjev ali kongresov s področja uveljavljanja pravic bolnih otrok za strokovnjake oziroma zaposlene v bolnišnicah (zdravnike, delavce zdravstvene nege, psihologe, pedagoge, socialne delavce ipd.);
  • organizira ali pomaga pri organizaciji predavanj, seminarjev, javnih tribun za svojce bolnih otrok, za starše nasploh in za drugo zainteresirano javnost ter opravlja druge dejavnosti (npr. založniška dejavnost – različne publikacije; organizacija različnih oblik dopolnilnega izobraževanja oz. usposabljanja za strokovno in laično javnost);
  • vzpodbuja  ustanavljanje  in  delovanje skupin  staršev bolnih otrok kot  skupin za samopomoč in tako vzpodbuja njihovo druženje ter medsebojno pomoč.

Spletna stran: http://www.pravicebolnihotrok.si/


◀ Nazaj na seznam
Se strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!