Do tega trenutka smo prejeli

8126

glasov podpore v papirnati obliki in preko obrazca na tej strani

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

SDZNS

Delovanje sindikata temelji na načelu enovitosti, samostojnosti, demokratičnosti in javnosti delovanja. S svojimi aktivnostmi neposredno vplivamo tudi na zagotavljanje visoke ravni zdravstvenega varstva prebivalcev ter njihovo prijetno počutje, bolezni navkljub.


Simbol sindikata predstavlja modro pobarvan krog, s temnejšim zunanjim robom, v krogu sta roki in na njuni dlani silhueta ženskega in moškega obraza na temni podlagi.Okoli zunanjega roba teče napis: Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Krog predstavlja sindikat kot organizacijo članic (ženski lik) in članov (moški lik), ki opravljamo zdravstveno nego dan in noč (bela in črna barva)

Lika sta položena v dlani, s čimer simboliziramo kar predstavlja zavetje in varnost, ki ga sindikat nudi svojim članicam in članom.

Delavci na področju zdravstvene nege se združujemo v sindikat z namenom, da na organiziran način izražamo in uveljavljamo svoje interese, izhajajoče iz delovnega razmerja ter s tem zagotavljamo varovanje pravice članic in članov ter hkrati pravice vseh zaposlenih na področju zdravstvene nege v Republiki Sloveniji, posebej ohranjanje delovnih mest, humanizacije in izboljševanje delovnih pogojev ter medčloveških razmerij v delovnih sredinah.

S sindikalnim povezovanjem želimo tudi prispevati k zaščiti pravic delavcev, uveljavljanju vloge in pomena zdravstvene nege kot enega temeljnih stebrov zdravstvene dejavnosti ter vplivati na oblikovanje zdravstvene politike.


Spletna stran: http://www.sdzns.si/


◀ Nazaj na seznam
Se strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!